otsi
 
   
Automaatika Prindi

Alates 2003. a. aastast oleme kasutanud oma klientide varustamisel automaatikaga firma „Euromatic“ töökindlaid tiib- ja liugvärava ajameid. Lisaks on võimalik reguleerida sissepääsu suuremate territooriumide või parklate puhul tõkkepuuga.

 

 1. Tõkkepuu "Access"
  230 V elektromehaaniline tõkkepuu, projekteeritud kasutamiseks nii vasak, kui ka parempoolse asetusega. Poolsust on võimalik lihtsalt muuta paigaldamise käigus. Tõkkepuud on saadaval kolmes versioonis 3 / 4,5 / 6 m. Kontroller on varustatud vastusurve regulaatori, avamise ja sulgemise aeglustiga, mis võimaldab tõkkepuu poomi sujuva ning pehme liikumise. Elektrivarustuse häire või puudumise korral on tõkkepuu varustatud mehaanilise vabastusmehhanismiga, mis võimaldab avada tõkkepuud käsitsi.

 2. Lineaarmootoriga tiibvärava ajam "Stilo"
  Tiibvärava ajam, mis on mõeldud kuni 4,5 m pikkuse väravatiiva avamiseks. Lihtsalt paigaldatav, madala müratasemega ajam on komplekteeritud vajalike tarvikutega ja kinnitustega, mis võimaldavad kergesti reguleerida kolvi tööd. Väravaajam on varustatud käsitsiavamise võimalusega elektrivarustuse puudumise korral. Tugev alumiiniumist korpus on kaetud ilmastikule vastupidava pulbervärviga. Tänu sünteetilisele määrdeainele ja korpuses hästi kaitstud ülekandele on ajam pika tööeaga ja praktiliselt hooldusvaba.

 3. Tiibvärava ajam "Techno"
  Tiibvärava ajam, mis on mõeldud kuni 5 m pikkuse väravatiiva avamiseks. Eriti väikese müratasemega, kergesti paigaldatav ajam on komplekteeritud vajalike tarvikutega ja kinnitustega kolvi käigu reguleerimise lihtsustamiseks. Väravaajam on varustatud käsitsiavamise võimalusega elektrivarustuse puudumise korral. Nagu ka „Stilo“ puhul on korpus kaetud ilmastikule vastupidava pulbervärviga. Mehaanilist vastupidavust igasugustele klimaatilistele tingimustele on suurendatud pronksülekande kasutamisega.

 4. Liugvärava ajam "Laser"
  Elektromehaaniline reduktormootoriga ajam on mõeldud kuni 1500 kg kaaluvatele liugväravatele. Eriti vaikselt töötav ja kergesti paigaldatav ajam on komplekteeritud vajalike tarvikutega ning reguleeritavate kinnitusplaatidega. Ka on komplekt varustatud lihtsalt paigaldatavate mehaaniliste lõpplülititega ja käsitsiavamise võimalusega elektrikatkestuse korral. Kompaktse disainiga tugev alumiiniumkorpus, kuhu on paigutatud kontroller, on värvitud ilmastikukindla pulbervärviga. Tänu hästi sobitatud mehaanilistele komponentidele on „Laser“ tüüpi liugvärava ajam mõeldud intensiivseks tööks erinevates klimaatilistes tingimustes.

 5. Liugvärava ajam "Roller Mag"
  Elektromehaaniline reduktormootoriga ajam Roller Mag on uue põlvkonna ajam liugväravatele kaaluga kuni 1500kg. Ajam on analoogselt Laser tüüpi ajamiga komplekteeritud kõigi vajalike tarvikutega.. Mehaaniliste lülitite põhiprobleem s.o. lüliti aktiveerumine lumest moodustunud takistuse vastu on nüüdseks minevik kuna ajam on varustatud magnet lõpulülititega, mille tööd lumi ei mõjuta. Lõpulülitid paiknevad kaitstult mootori korpuse sees ning on juba algselt ühendatud kontrolleriga. Ajam on nagu tema eelkäijagi tõestanud oma töökindlust erinevatel temperatuuridel. Valmistaja lubatud töötemperatuurivahemik on koguni -35°C kuni + 55°C, vahemik mis on konkurentidega võrreldes üks parimaid.

 

Kogu automaatika vastab EL standarditele ja on varustatud C€ märgistusega.

 

Eritex Invest OÜ poolt tarnitavate automaatse avanemisega elektromehaaniliste ajamitega tiib- ja liugväravate garantii- ja kasutustingimused:

 

Müüja kõrvaldab garantiiajal tekkinud tehnilised ja mehaanilised rikked ning vahetab välja defektsed ja purunenud detailid tasuta, kui tegemist on detailide valmistus- või paigaldusvigadega.

 

Garantiiajal väära ekspluatatsiooni tõttu ostja või kasutaja poolt tekkinud remondivajaduse või detailide asendamise kulud kannab ostja vastavalt müüja või tema volitatud esindaja poolt esitatud remondikalkulatsioonile.

 

Müüja ei vastuta garantiiajal muudel põhjustel (vandalism, loodusõnnetused jms.) tekkinud kahjustuste eest.

 

Müüja garantii kaotab kehtivuse, kui garantiiajal teostab remonti või hooldust firma, millel puudub selleks müüja volitus.

 

Elektromehaanilistele ajamitele, tiib- ja liugväravatele ning nende detailidele kehtib garantiiaeg kaks aastat. Garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda Eritex Invest OÜ kontorisse: Allika tee 16, Alliku, Saue v. 76401 tel. 655 2713

 

Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

 

Väravate ja ajamite pika tööaja garanteerib õige ekspluatatsioon. Kasutusjuhend on lisatud käesolevale garantiikirjale.

Ajamite korraliku töö tagamiseks on soovitav vähemalt kaks korda aastas kevadel ja sügisel teostada värava-ajamite kontroll ja vajadusel häälestus vastavat kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.


AUTOMAATSE AVANEMISEGA VÄRAVATE KASUTUSJUHEND

 

Puldi tööraadius on ca 15-20m, puldi tööraadiuse vähenedes vahetada puldi patarei. Automaatika aktiveerimiseks peaks impulsi (vajutus puldi nupule) aeg olema ca 0,5-1sek.

 

Peale nupule vajutust hakkab värava signaallamp vilkuma ja värav avaneb. Saavutades maksimaalse avatud asendi lülitab aegrelee või lõpplüliti värava mootori(d) välja. Värav jääb avatuks (signaallamp põleb pidevalt) vastavalt programmeeritud ajale 0 kuni 99 sekundiks. Seejärel hakkab värav automaatselt sulguma. NB! töötab ainult aktiveeritud automaatsulgumise korral, signaallamp vilgub.

 

Sulgumise faasis takistuse olemasolul värava fotosilmade vahel rakendub avariiblokeering ja värava sulgumine peatub ning värav avaneb uuesti kuni lõpplüliti rakendumiseni. Peale järjekordset 0-99 sekundilist peatumisfaasi värav sulgub. Aktiveerimata automaatsulgumise korral üks vajutus puldi nupule avab värava, peale täielikku avanemist järgmine nupulevajutus sulgeb värava.

 

Väravat on võimalik jätta avatuks suvalises avatuse faasis vajutades enne värava(te) maksimaalset avanemist uuesti puldi nuppu. (signaallamp kustub) Värav jääb avatuks määramata ajaks. Järgmine nupulevajutus sulgeb värava Väravate avanemisel või sulgemisel jälgige, et nende liikumisala oleks vaba ja ilma takistusteta. NB! talvel vajalik vabastada värava(te) kogu liikumisala lumest.

 

Väravate avamiseks ei tohi rakendada füüsilist jõudu, välja arvatud elektrikatkestuse korral olles enne lülitanud automaatika (reduktori) ümber käsiavamisele.

 

Reduktori vabastamiseks on vajalik spetsiaalse võtme olemasolu (tarnitakse koos väravaga) Mootorikatte allosas (tiibväraval mootorikatte peal) on plastmütsi all vabastuspolt, mida pöörates reduktor lukustub lahti ja väravat on võimalik avada käsitsi.

 

Lülitades automaatika käsijuhtimiselt normaalreziimi tagasi tuleb peale reduktori lukustamist väravat käsitsi pisut liigutada (reduktor lukustub tööreziimi).

 

Peale voolukatkestust on esimene tööfaas avanemine, vajalik on peale voolukatkestust või käsireziimi lasta automaatikal teha värava(te) avanemise-sulgemise täistsükkel.

 

Tiibvärava ajamite töösilindreid tuleb regulaarselt puhastada ja määrida silikoon määrdeainetega tagamaks nende maksimaalselt pikk tööiga. Samuti tuleb õlitada tiibvärava hingi. Soovitav on regulaarselt (1 x kuus) kontrollida värava(-te) vaba liikumist käsireziimis väravat liigutades, vajadusel määrida hinged määrdeainega.

 

Automaatika korrektseks töötamiseks on oluline, et fotosilmade kiire ees ei oleks takistusi (avariiblokeering aktiveeritud) ning nad oleksid puhtad( lumi, jää, tolm) Madal talvine või kevadine päike võib samuti aktiveerida avariiblokeeringu, värava aktiveerimiseks piisab, kui varjata otsese päikesevalguse käes olev fotosilm.

 

Ajamite tööd võivad mõjutada järsud temperatuurikõikumised, mille tõttu eriti külmal ajal võib osutuda vajalikuks muuta mootori(te) tööparameetreid. (kontroll-hooldus!)

   
Eritex Invest OÜ - Allika tee 16, Alliku, Saue vald 76401   Telefon: +372 6 552 713   Faks: +372 6 552 719   E-post: eritex@eritex.ee