1. Materjali transport

2. Vastuvõtt ja ladustamine objektil

Materjali transportimisel ja ladustamisel tuleb jälgida:

 • Materjalide vastuvõtmisel koheselt kontrollida toodete vastavust tellimusele ja kvaliteedile, samuti saatelehtede õigsust.
 • Võimalikest toote defektidest peab teavitama müüjat või tootja esindajat enne paigaldust. Paigaldatud toode loetakse aksepteerituks.
 • Transpordil paigutada tooted nii, et ei toimuks detailide omavahelist hõõrdumist ja järske kokkupuuteid, selleks on soovitav asetada detailide vahele papp. Transpordi ajal tuleb kasutada koorma fikseerimiseks koormarihmu.
 • Moodulkuubid paigutada transpordialusele nii et kuubi faasitud pool oleks vastu alust.
 • Reapostid ja soklipaneelid paigutada ristprussidele (2 tk, toote otsast ca. 1/5 pikkusest) nt. 3 meetrise sokli puhul 50 –70 cm sokli otstest.
 • Soklipaneele transporditakse ja ladustakse alati serviti asendis.
 • Soklipaneelide tõstmisel peab jälgima, et ei toimuks paneeli väändumist. Käsitsi tõstmisel tuleb soklipaneeli tõsta kummastki otsast (mitte küljelt), soovitav on kasutada tõstekonksu.
 • Mehhanismiga tõstmisel jälgida samuti, et ei toimuks paneeli väändumist ega tugevat lööki vastu auto kasti ega ladustamispinda. Samuti ei tohi lööke toimuda reaposti ja kuubikute tõstmisel.

 

3. Paigaldamisel vajaminevad tööriistad ja tarvikud

 • Labidas, kang või pikem pruss ca. 2m
 • Vesilood ca. 0,6 ja 2 m./nivelliir
 • Nöör
 • Lihvkivi
 • Ketaslõikur (230 mm ketas)

N.B. Aukude kaevamiseks võib kasutada võimalusel ka puurimist.

 

4. Paigaldus

 4.1 Moodulposti paigldus

 • Moodulposti puhul on vajalik vundamendi olemasolu.
 • Soovituslikud vundamendi mõõdud on 500x500x1000 mm (l x p x h)
  N.B! Vaata vundamentide ehituse eraldi peatükki!
 • Väravaposti vundamendi ehitusel tuleb vundamenti sisse betoneerida armatuurvardad, soovitavalt Ǿ 8mm (4tk), mis tagab hiljem posti jäikuse. Soovitav on vundamendi betoneerimisel paika panna ka esimene kuubik, nn. Soklikuubik. Soklikuubiku paigaldamisel tuleb jälgida: 1) betoonivalu ei tohi ulatuda soklipaneeli sooneni (soovitavalt 2- 4 cm alla soont);2) soklikuubik tuleb asetada võimaliku täpselt loodi ja õigele kõrgusele. See tagab edasise töö hea tulemuse.
 • Kui vundamendi ehitus teostatakse ilma soklikuubiku kohese paigaldamiseta tuleb teostada eraldi soklikuubiku ja vundamendi omavaheline sidumine betoneerimisega.
 • Posti ülesladumisel tuleb jälgida:
  Kõik kuubid peavad omavahel korrektselt liituma. Kuupide omavahelist kõikumist ei tohi olla, selleks tuleb kuubi pinnad, mis üksteisega kokku puutuvad lihvida lihvkiviga siledaks ja vajadusel fikseerida plastkiiludega.
  Enne posti monoliitimist tuleb kontrollida posti vertikaalsust.
 • Veendudes, et posti ehitus on korrektselt teostatud, betoneerida posti südamik. Kasutada plastset ja hästi voolavat betooni. Jälgida,et betoneerimisel ei jääks tühimikke.
 • Kui posti sisse on planeeritud kaablid, siis tuleks kasutada installatsioonitorusid, millised on vajalik paigaldada juba vundamendi ehitusel.
 • Postimüts paigaldatakse peale posti monoliitimist akrüül- või silikoonliimiga.

4.2 Reaposti paigaldus

 • Reapost eraldi vundamenti ei vaja. 70 cm pikkune posti jalg koos betooniga annab piisava tugevuse.
 • Reaposti paigaldamist on kõige mugavam ja efektiivsem teostada paralleelselt soklipaneelide paigaldamisega.
 • Posti paigaldamist alustatakse augu kaevamisega, soovituslik postiaugu läbimõõt on ca. 30- 40 cm. Auk on soovitav kaevata 3-5 cm vajalikust madalam (post vajub oma raskuse all tavaliselt peale kohale asetamist veidi madalamale). N.B! vaata ka vundamentide ehitus.
 • Post tõsta ettevaatlikult auku, kasutates selleks lattrauda 5×40 pikkusega 50-70 cm.
 • Posti täpseks tsentreerimiseks kasutada pikka prussi või toru, millega saab posti augus veidi liigutada.
 • Peale posti vertikaalasendisse viimist tuleb post toestada, kasutades selleks kohe valubetooni või näiteks purunenud telliseid.
 • Peale reaposti paika asetamist tuleb paika tõsta soklipaneel (paneeli üks ots toetub paigaldatud reaposti spetsiaalsesse pesasse,teine ots tuleb ajutiselt toestada ca 50 cm kauguselt paneeli otsast telliskivile või prussijupile).
 • Jälgida et soklipaneel oleks peale paigaldamist ajutiselt toestatud ots veidi kõrgemal (olenevalt pinnasest 1-2 cm).
 • Paigaldada järgmine reapost, kasutades samu võtteid mis eelmise posti paigaldamisel.
 • Peale järgmise posti paigaldamist eemaldada soklipaneeli toetanud kivi või pruss.
 • Jälgida et paigldatud post oleks samal kõrgusel mis eelmine (selleks kasutada soklipaneel + 20 cm pikkust sirget prussi ja loodi või teostada visuaalne kontroll – eeldab kolme või enama posti paigldatust.
 • Peale kõikide postide ja soklipaneelide paigaldamist tuleb teostada kontroll. Väga hea tulemuse annab visuaalne kontoll piki posti rida.
 • Teostada postide betoneerimine. Soovituslik betooni kulu ühele postile on ca.50 liitrit.
 • Reaposte võib paigaldada ka ilma soklipaneelideta s.t. monteerida paneelid paigale peale postide betoneerimist. Paigaldus operatsioonide järjekord jääb samaks, soklipaneeli asemel soovitaks sel juhul kasutada sama pikka sirget prussi. NB. Antud meetodi puhul tuleb alati kontrollida soklipaneelide pikkusi. Tootja poolt antud pikkused võivad erineda tulenevalt valmistamise tehnoloogiast +/- 2 cm.

 

4.3 Soklipaneeli paigaldus

 • Soklipaneeli paigaldamisel tuleb järgida samu nõudeid mis transportimisel ja ladustamisel. (ei tohi toimuda tugevaid lööke ega väändumist).
 • Soklipaneeli tõstmisel kasutada abivahendit (konksud, koormarihmad).
 • Metallpostide korral paigaldatakse soklid selleks ettenähtud soklipesasse (pesad võivad paikneda kas posti ees, taga või külgedel olenevalt aia lahendusest).
 • Kui soklipaneelid ei jää toetuma postidele, tuleb betoneerimisel jälgida et postide betoneerimisel saaksid soklipaneelid otstest seotud posti vundamendiga.
 • Soovituslik on soklipaneelide alla jätta 5 –10 cm paksune killustiku kiht, mis toimiks dreeniva kihina.

 

5. Toodete tehnilised andmed
Pressbetoon materjalide mõõdud ja kaal 

MõõdudKaal (kg)
reapost 150x150x1200 (+700)94
reapost 150x150x1500 (+700)109
reapost 150x150x1800 (+700)124
soklipaneel 80x300x2000106
soklipaneel 80x300x2500132
soklipaneel 80x300x3000158
soklipaneel 80x150x250066
soklipaneel 80x150x300079
soklipaneel 60x300x200079
soklipaneel 60x300x250099
soklipaneel 60x300x3000119
soklipaneel 60x150x200039
soklipaneel 60x150x250050
soklipaneel 60x150x300060
v.- ja nurgaposti moodul 300x300x30052
v.- ja nurgaposti moodul 300x300x33056
v.-ja nurgaposti moodul 380x380x30060
v.-ja nurgaposti moodul 380x380x33066
müts 340×34012
müts 420×42018
v.-ja nurgaposti moodul 300x300x300 tellis52
v.-ja nurgaposti moodul 380x380x300 tellis60
v.-ja nurgaposti moodul 300x300x300 värvitud52
v.-ja nurgaposti moodul 380x380x300 värvitud60
v.-ja nurgaposti moodul 300x300x300 värvitud/tellis52
v.-ja nurgaposti moodul 380x380x300 värvitud/tellis60
Selgitus: v.- ja nurgaposti moodul (värava ja nurgaposti moodul)

6. NB. Kuubikud on saadaval sileda pinnaga või telliskivi imitatsiooniga. Eritellimuse korral on võimalik muuta reapostide ja soklipaneelide pikkusi, valmistada elemente reljeefidega või ilma, muuta mütsi ja posti otsa kuju jne.

7. Tootja andmed
Eritex Invest OÜ
Tel. 6 552 713
e-mail: eritex@eritex.ee


Osaühing Eritex Invest
Reg. nr: 10482158

Allika tee 16, Alliku
Saue vald, 76401, Eesti